Υπηρεσίες Ιστοσελίδων

Δυναμικές Ιστοσελίδες

Δυναμικές Ιστοσελίδες

Οι δυναμικές ιστοσελίδες σε αντίθεση με τις στατικές δεν είναι απλά HTML έγγραφα, συμπεριλαμβάνουν προγραμματισμό σε γλώσσα κατάλληλη για το διαδίκτυο, όπως είναι η php.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι προφανώς πιο πολύπλοκη από τις στατικές και ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Η κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων είναι προφανώς πιο πολύπλοκη από τις στατικές και ο βαθμός δυσκολίας τους εξαρτάται από τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που περιλαμβάνει η εκάστοτε web εφαρμογή.

Στις δυναμικές ιστοσελίδες το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αποθηκεύεται και αντλείται δυναμικά από μία ή περισσότερες βάσεις δεσομένων όπως MySQL, ενώ διαθέτουν εκτός από το user interface και το administration area μέσω του οποίου γίνεται εύκολα η διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Έτσι συνολικά η Web εφαρμογή συναντάται συνήθως ως CMS (Content Managment System), δηλαδή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου.

Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα CMS στην αγορά, άλλα είναι δωρεάν εφαρμογές και άλλα είναι εφαρμογές τις οποίες πληρώνεις για να χρησιμοποιήσεις. Η Εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί δωρεάν εφαρμογές, χρησιμοποιούμε εφαρμογές οι οποίες είναι απροβλημάτιστες και σχεδιασμένες από επαγγελματίες για επαγγελματίες.


Ο διαχειριστής της δυναμικής ιστοσελίδας μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ή αλλιώς το δυναμικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας του.

Παραδείγματα δυναμικού περιεχομένου αποτελούν άρθρα, ανακοινώσεις, αρχεία κειμένου, νέα προϊόντα, φωτογραφίες κ.λ.π. Αν οι ανάγκες σας δεν εξυπηρετούνται από την ανάπτυξη μιας στατικής ιστοσελίδας και αν μια απλή εταιρική παρουσίαση δεν σας καλύπτει και έχετε περισσότερες απαιτήσεις από την παρουσία σας στο διαδίκτυο, η δυναμική ιστοσελίδα είναι αυτό που πιθανότητα ζητάτε.

Ζητήστε από την Εταιρεία μας μια ανάλυση των αναγκών της δραστηριότητάς σας και σας εγγυόμαστε ότι θα σας προτείνουμε τη βέλτιστη λύση για μια επικερδή επένδυση στο μεγάλο αυτό χώρο που ονομάζεται διαδίκτυο.